Su pH Test Kitini Anlamak

September 02, 2023
Yayınlanma  Güncellenme  

DISCLAIMER
The author, Atlas Scientific, and Creasis, as the translating and posting party, hereby declare that they do not accept any responsibility for the accuracy or completeness of the translation of this blog post. The content provided in this post is intended to provide insights on the subject matter and should be taken as such. Neither the author nor Creasis shall be held responsible or liable for any damages, whether to hardware or software, that may occur as a result of the reader choosing to implement any of the mentioned content for any product. Readers are advised to exercise their own judgment, conduct thorough research, and seek professional guidance before making any decisions or taking actions based on the information provided in this post. All rights of content and images are reserved by Atlas Scientific.

SORUMLULUK REDDİ
Yazar Atlas Scientific, çeviri yapan ve yayınlayan taraf olarak Creasis, bu blog yazısının çevirisinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediklerini beyan eder. Bu yazıda sağlanan içerik, konuyla ilgili aydınlatma sağlamayı amaçlamaktadır ve bu şekilde kabul edilmelidir. Atlas Scientific veya Creasis, okuyucunun belirtilen içeriği herhangi bir ürün için uygulamayı seçmesi sonucunda meydana gelebilecek donanım veya yazılım zararlarından sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Okuyuculara, bu yazıda verilen bilgilere dayanarak herhangi bir karar vermeden veya harekete geçmeden önce kendi muhakemelerini yapmaları, kapsamlı araştırmalar yapmaları ve profesyonel rehberlik almaları tavsiye edilir. Tüm görsel ve içerik hakları Atlas Scientific'e aittir.

KAYNAKÇA
Understanding a Water pH Test Kit, bu makale Google Translate kullanılarak tercüme edilmiştir.

Günlük faaliyetlerimizde su bizi sürekli çevreler. Ancak normal tüketim, banyo ve doğa akışının ötesinde, çoğu zaman bu akışkan yaşamın kalitesini gözden kaçırıyoruz. Atletizmden sabah kahvesi yapmaya kadar yaptığımız her şeyi yönlendirir. Sadece yüksek kaliteli su bekliyoruz, asla ikinci kez düşünmüyoruz. Ancak, çevresel ve üretim açısından bakıldığında, su kalitesini korumanın önemi hafife alınamaz.

Peki iyi suyu kötüden nasıl anlayabilirsiniz? Eh, dikkate alınması gereken en yaygın su kalitesi ölçümü, suyun pH değeridir. Bir yandan hidrojen ve hidroksit iyonu konsantrasyonunun bir ölçümüdür, diğer yandan su kalitesinin doğrudan bir göstergesidir. Öyleyse ikincisine bağlı kalalım. 0’dan 14’e kadar uzanan pH ölçeği, asitleri tanımlamak için daha küçük bir sayı ve bazlar için daha büyük bir sayı sağlar; 7 nötrdür. 7 bir nedenden dolayı şanslı. Sonuç olarak, yüksek kaliteli su, pH ölçeğinde yaklaşık 7 olmalıdır; ve H20 kimyasal yapısı bir hidrojen iyonu (asit) ve bir hidroksit iyonu (baz) verdiği için suyu hem asit hem de baz yapar (yani nötr). Bununla birlikte, kesin bilim yüzünden uykunuzu kaybetmeyin çünkü mevcut teknoloji bunu perde arkasında halledecek.

Suyun pH değeri neden önemlidir?

Musluk suyundan çevreye atılan atık suya kadar herkesin sağlığı için su kalitesinin yüksek tutulması hafife alınamaz. Konu açılmışken, Çevre Koruma Ajansı (EPA) pH değerlerini doğrudan düzenlemez, ancak belediye içme suyu (sabah joe için musluk suyu olarak da bilinir) için 6,5 ila 8,5 arasında bir pH aralığı önerir. Yine de, sudaki kirleticileri düzenleyerek , pH seviyeleri geniş ölçüde güvenli olmayan seviyelere sürüklenmekten daha fazla korunur. Örneğin, pH ölçeğinde asit yağmuru 5 civarında ve hafif deterjan (baz) 10 civarındadır; ikisi de güvenli bir şekilde aşırı tüketilemeyeceğinden, aralarındaki küçük aralık, suda sabit pH seviyeleri ölçmek ve oluşturmak için motivasyon sağlar.

İnsanların çoğunlukla sudan oluştuğunu biliyoruz, bu nedenle beklenmedik sağlık sorunlarından kaçınmak için nötr içme suyuna ihtiyacımız var. Öyleyse, suyumuzu pH ölçeğinde 7 numaralı şanslı numarada tutalım – tabii ki aside düşmenin size süper güçler vereceğine inanmıyorsanız. Bununla birlikte, birçok üretim tesisinin bir işlemi gerçekleştirmek için yüksek oranda asidik veya bazik maddelere ihtiyaç duyduğunu unutmayın (Kevlar’ın nasıl yapıldığını kontrol edin), bu da hat içi izlemenin yanı sıra pH’ın atık su izlemesini gerektirir. Neyse ki, mevcut bilimsel teknoloji sayesinde uygun izleme için pH kolayca ölçülebilir.

pH nasıl ölçülebilir?

Ne yazık ki, iyonları çıplak gözle göremeyiz, bu nedenle pH seviyelerini belirlemek için onları saymak uygun bir seçenek değildir. Bir seçenek, bir çözeltinin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu belirlemek için kırmızı ve mavinin niteliksel yargılarını kullanan eski usül turnusol kağıtlarıdır. Ama sayılara ihtiyacımız var! Bir sonraki en iyi yöntem, 0 ila 14 arasında bir renk skalası sağlayan pH kağıtları olacaktır. Biraz daha iyi. Bununla birlikte, daha büyük ölçekte doğru ve sürekli ölçümler oluşturmak için, pH probları ile donatılmış pH su test kitleri , suyun moleküler detaylarına çok daha sağlam bir yaklaşım sağlayacaktır.

En yaygın pH probu veya pH ölçer, pH’ı ölçmek için iki elektrodu (bir referans ve bir cam) birleştirir, aksi takdirde kombinasyon probu olarak da bilinir. pH, sudaki iyonların bir ölçüsü olduğundan, bu problar, prob uçları ile su arasındaki küçük elektriksel farkı algılayabilir.

Bu, çoğu kalem benzeri laboratuvar ve kombinasyon probunun genel konseptidir. Hala örnekleri merak ediyorsanız, her elektrot için iki ayrı kordona sahip oldukları için bu kavram birçok mikro pH probunda kolayca gözlemlenebilir. Genel olarak, belirli uygulamalar için farklı pH sensörlerinde başka ölçüm yaklaşımları ortaya çıkar, ancak genel konsept aynı kalır: bir pH değeri üretmek için belirli bir su numunesindeki bir referans noktası ile sıvının kendisi arasındaki farkın ölçülmesi.

Dezavantajı, bu küçük sinyalin, sudaki iletkenlik ve su kirliliğinden gelen diğer sinyaller gibi diğer faktörler tarafından rahatsız edilebilmesidir. Suyun ayrıca, H2’nin yanı sıra diğer molekülleri de içeren, alkalinite veya asitleşmeye direnme yeteneği adı verilen bir özelliği vardır.O. Başka bir deyişle, daha fazla kirlilik, doğru bir okuma elde etmek ve istenmeyen sinyalleri bastırmak için daha gelişmiş bir prob veya en azından probların temizlenmesi ve kalibre edilmesi için daha sık bir bakım programı gerektirir. Bu sorun, daha da önemlisi, çeşitli pH probu stillerine kapıları açar. Daha gelişmiş problar, daha geniş bir pH aralığını ve daha doğru bir derecede algılamak için prob ucu olarak daha yüksek dereceli malzemelere sahip olacaktır. Bu nedenle, pH problarının hassasiyeti, ister çevresel örnekleme, ev merakı, sürekli boru akış ölçümü, vb. olsun, hizmete sunulacağı istenen uygulamaya bağlıdır.

Su pH test kiti nedir?

Yukarıda tartışıldığı gibi, pH su test kitleriesas olarak bir prob, kalibrasyon solüsyonu ve depolama solüsyonundan oluşacaktır. Probun kendisinde dijital bir okuma yoksa, kit, bilgisayarınız veya hatta bir televizyon ekranı gibi yaygın dijital monitörlerde prob okumasını bir pH değerine dönüştürmek için ekipman sağlamalıdır. Bu daha özelleştirilebilir pH probu kurulumu, sürekli ve ayrıntılı okuma gerektiğinde genellikle endüstriyel ve ticari laboratuvar uygulamaları için kullanılır. Örneğin, bir su arıtma tesisi, sürekli okuma için doğrudan bir boruya bir pH probu monte edebilir veya bir laboratuvar, farklı kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanan pH değişikliklerini geçici olarak ölçebilir. Yine, herhangi bir uygulama için nemi korumak çok önemlidir, böylece prob kurumaz ve işe yaramaz hale gelmez. Endüstriyel uygulamalar ve boru montaj amaçları için,Probun kurumasını önlemek için ekstra hususların dikkate alınması gerekecektir. Bununla birlikte, su pH test kitleri, kişisel bir havuzdan endüstriyel tesislere kadar birçok uygulama için su pH’ını belirlemek için en iyi seçenektir. Atlas Scientific’te sunulan bazı yaygın pH probları şunları içerir:

  • Tüketici düzeyinden laboratuvar düzeyine kadar örnekleme uygulamaları için düzenli pH probu ve pH ölçümüne başlamak için ihtiyacınız olan her şey.
  • Mikroakışkanları incelemek gibi küçük hacimli numuneler için sürekli izleme için küçük kapalı devrelere vidalama özelliğine sahip mikro pH probu.
  • Daha yüksek doğrulukta okumalar ve büyük ölçekte daha geniş bir zorlu ortam yelpazesi için endüstriyel pH probları (normalde sürekli okuma için doğrudan borulara vidalanabilir).

Bu normal pH probları, gereken doğruluk düzeyine ve beklenen ortama bağlı olarak tüketiciden laboratuvar (araştırma) derecesine kadar farklı derecelerde gelir. Ekipmanın ihtiyaçlarınızı karşılamasını sağlamak için bir prob seçmeden önce pH uygulamasını anlamak önemlidir. Bununla birlikte, caddenin karşısındaki bilim adamı Carl’dan kısa bir öğleden sonra ödünç almadıkça, arka bahçedeki havuzda araştırma sınıfı bir sonda kullanmak için hiçbir neden yoktur . Daha yüksek dereceli prob elbette işe yarayacaktır, ancak laboratuvar dereceli ekipman, maddelerin oldukça asidik veya bazik hale geldiği daha geniş pH aralıklarında daha uygundur. Bu havuz testi senaryosunda, tüketici sınıfı bir pHHavuzlar pH ölçeğinde 7-8 civarında takıldığı için sonda harikalar yaratacak, ancak oldukça asidik bir titrasyon deneyini kaldıramadı (Breaking Bad kimya benzeri düşünün). Probu sıvıya yapıştırmanız yeterlidir ve okuma ekranında “Bilim adamı Carl” diyebileceğinizden daha hızlı bir pH değeri görüntülenmelidir. pH probunun kendisinin bir pH değeri sağlamadığını, ancak prob ve EZO-pH devresi kombinasyonunun bir ekrana bir pH okuması verdiğini unutmayın. Her iki durumda da, her iki prob sınıfı da kolayca kalibre edilebilir ve bir su pH test kiti satın alınarak bir okuma ekranına bağlanabilir.

Mikro pH probları çok küçük olduğundan , mikro-akışkanlardaki araştırma uygulamalarına ve büyük pH problarının anlamsız olacağı diğer küçük hacimli uygulamalara elverişlidirler. Diğer bir deyişle, bir mantar panoya raptiye yerleştirmek için bir balyoz ziyan edilmiş olur. Bu problar o kadar küçüktür ki, daha önce tartışıldığı gibi her elektrot için pH okuması için tek bir çıkışa akan iki ayrı kablo gerektirir. Havuz izlemeden çevresel örneklemeye kadar günlük kullanım için normal pH probu, doğru, düşük parazitli sinyal ve son derece kolay kullanım sağlaması açısından yeterli olacaktır.

Endüstriyel prob, son derece dayanıklı prob muhafazası ve gelişmiş algılama malzemeleri ile kullanılabilirlik koşullarını artırmak için normal pH probundan bir adım daha ileri olacaktır. Başka bir deyişle, bu tür bir prob, bir atık su tesisi ve diğer yoğun endüstriyel uygulamaların tüm zorlu koşullarının üstesinden gelebilir. pH problarının balyozu. Ayrıca, sürekli izleme için doğrudan daha büyük boru sistemlerine vidalama yeteneği sunar. Spesifik olarak, Atlas Scientific’teki endüstriyel prob ¾ inç ulusal boru dişine (NPT) sahiptir. Bu endüstriyel prob derecesinin ayrıca aşırı başarılı bir kuzeni vardır.pH ölçümlerinin yanı sıra sıcaklık ve oksidasyon-indirgeme potansiyelini (ORP) ölçen. Her senaryoda, endüstriyel pH, önüne çıkan her durumda performans gösterecek ve performans göstermeye devam edecektir.

O Zaman Neden pH Seviyesini İzlemeyim?

Su kalitesini ve pH okumalarını yakından takip etmek, atıkları ve arıza sürelerini azaltmak, enerji tasarrufu yapmak, sağlıklı bir çevreyi sürdürmek ve sürdürülebilirlik düzenlemelerini gerçekleştirmek için her türlü uygulamaya (tüketici, endüstriyel, laboratuvar) yardımcı olacaktır. Kirliliğin giderek artan bir sorun haline gelmesiyle, hızlı pH ölçümü, insan ve çevre sağlığına zarar verebilecek kirleticilerin daha fazla araştırılması için anında geri bildirim sağlar.

Dahası, kaliteli su, kuru cilt ve saç, kaşıntı ve tahriş gibi insan sağlığı sorunları riskini azaltacaktır – kimsenin geçmişe dönük olarak uğraşmak istemediği sorunlar. Anahtar, çoğu su işlemi için nötr bir pH’ı korumak olacaktır, ancak yüksek oranda asidik veya bazik koşullar gerekliyse, o zaman atık su, yukarıda tartışıldığı gibi bir pH probu dışında hiçbir şey kullanılmadan yüksek düzeyde izlenmelidir. Ayrıca birden fazla prob kullanılması, kaliteli su elde etme çabanızdan asla zarar görmez.

Yine, doğru pH probuna karar vermeden önce kullanım amacı göz önünde bulundurulmalıdır. Bir senaryoda tüketiciler, pH hakkında fikir edinmek amacıyla bir yüzme havuzunu veya musluk suyunu test etmek için en düşük dereceli normal pH probunu satın alabilir. Bu testler, sularının boru sistemleri ve insan sağlığı için sert ve/veya aşındırıcı olup olmayacağı hakkında bilgi verecektir. Benzer bir şekilde, bu korozyon değerlendirmesi endüstriyel uygulamalar için de geçerlidir, ancak bu alıcılar, daha yoğun pH aralıkları için sürekli pH izleme özelliğine sahip endüstriyel probları düşünmelidir. Proaktif izleme, pH her iki yönde de çok fazla sallanmadan önce kaliteli suyu korumak için uygun sinyalleri sağlayacaktır çünkü pH’ta yapılan büyük düzeltmeler büyük bir kimyasal maliyete neden olabilir. Gerçekte, bir su pH test kitine yatırım yapmak yağmurlu gün fonunu kısmaktan çok daha iyidir.

Özetlemek gerekirse, öncelikle uygulamanıza özgü pH ölçüm gereksinimlerini belirlemeniz gerekecektir. Çevre örnekleri? Sürekli izleme? Arka bahçede havuz partisi mi? Hemen hemen her durumda, doğru okumalar ve izleme elde etmek için bir su pH test kitine ihtiyacınız olacaktır. İstenen dayanıklılık ve doğruluk özelliklerini belirleyerek, gelecekte paradan tasarruf etmenizi sağlayacak bir pH probu ve su pH test kiti seçerken güçlü ve bilinçli bir karar vermek çok daha kolay olacaktır.

Hangi su pH test kitinin ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacağından emin değilseniz, Atlas Scientific’in birinci sınıf ekibine ulaşmaktan çekinmeyin.

Yayınlanma  Güncellenme