"KVKK VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ"IN DİĞER SÖZLEŞME VE POLİTİKALARIMIZLA YASAL BÜTÜNLÜĞÜ

Creasis Shop'u kullanmayı tercih etmeniz durumunda,

içerik metinlerinde belirtilen şart ve koşullar doğrultusunda tamamlayıcı bir bütünlüğü olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Verilerin İşlenmesi ve Gizliliği Hakkında

Creasis Çevresel Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Creasis” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Elektronik İleti ve Bilgi Bültenlerine Ait Tercihiniz

Creasis tarafından Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'nun 6. maddesinin (b) bendi gereğince, önceden herhangi bir onayınız bulunmadan ticari iletiler gönderilmekte ve sizinle iletişime geçilmektedir. Tercihlerinizi değiştirmek için bize destek@creasis.shop e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişiler Verileriniz Nelerdir?

Creasis.shop’a üye olmanız durumunda paylaştığınız:

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası),
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numaranız),
 • Sitemizi kullanımınıza ilişkin detaylar (davranışlarınız, işlemleriniz, ziyaret edilen ürüner vs.)
 • Size özel tahsis edilmiş kullanıcı adınız,
 • Şirket bilgileriniz,
 • Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin kayıtları (talep ve şikayet yönetimi)
 • Şikayetlerinize ilişkin alınan formla oluşan kayıtlar,
 • Fırsat ve kampanyalarımdan yararlanabilmeniz için size gönderilen ticari iletileriniz gönderebilmemiz amacı ile işlenen iletişim verileriniz,
 • Tarafınıza gönderebileceğimiz anketlerde paylaşacağınız bilgiler.

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte:

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, TC Kimlik No),
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),
 • Fatura bilgileriniz (ad, soyad, adres, TC Kimlik No, Vergi Kimlik No),
 • Kredi kartı ile ödeme yapmanız halinde ödeme kuruluşuna gönderilmek üzere işlenmesi,
 • Ödeme yöntemi olarak havale seçilmesi halinde banka IBAN ve kullandığınız bankaya ilişkin bilgiler.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Genel Amaçlar

 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,

Kullanıcı Olmanız Durumunda

 • Hizmetlerimizin geliştirilmesini sağlamak ve taleplerinize anında yanıt vermek adına kullanıcı şikayet ve talep formu kapsamında,
 • Düzenli ödemelerin takibi ve hesap bilgileriniz ile düzenleme yapılabilmesi ve elektronik ticaret ortamınızın yönetilmesini sağlamak için tarafınıza sağlanan halinde,
 • Kullanıcı olmanız halinde yapmış olduğunuz alışveriş ve satış sonrası desteğin yürütülmesini sağlamak,
 • Verilen hizmet kapsamında taleplerinizin yönetimi ve en iyi hizmet prensibi ile kullanıcıların alışveriş deneyimlerinin en iyi şekilde sağlanması amacı ile,
 • İnternet sitesinde yer alan veya talep etmeniz halinde verilerinizi aktardığımız iş ortakları ile elektronik ticaret mağazamızın yönetiminin yapılması amacı ile işliyoruz.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Dayanağı

Kişisel verileriniz Creasis tarafından; site üzerinden işlemleriniz, talep ve şikayetlerinize ilişkin taleplerle veya yaptığınız alışverişleriniz ile beraber, site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma gibi yöntemlerle işlenmektedir.

Creasis olarak kişisel verilerinizi, satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; kullanıcı olmanız halinde “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” talep ve şikayetlerinizin takibi açısında “Hakkın kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması” sebebine dayanarak topluyoruz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Creasis olarak kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri, elektronik mühendislik, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla Creasis’in yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması halinde yurtdışı ile,
 • Site üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin çözümü amacı ile bayilerimiz ve iş ortaklarımızla,
 • Sitemizde yer alan ve hizmetine sunulan ve hizmet almak istediğiniz iş ortaklarımıza verdiğiniz izin kapsamında,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Creasis tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilerle paylaşmaktayız.

Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu politikanın “iletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Creasis’e,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İletişim

Başvurularınızı veri sorumlusu olarak Creasis’in söz konusu başvuru prosedürü için destek@creasis.shop e-posta adresine, sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan ulaşabilirsiniz veya Creasis’in aşağıda belirtilen adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Adres: Büyükdere Caddesi Meydan Sokak 3/43, Veko Giz Plaza K:13 Maslak, İstanbul
Telefon: 0 (850) 850 2777