Toprağın pH'ı Nasıl Ölçülür?

September 02, 2023
Toprağın pH'ı Nasıl Ölçülür?
Yayınlanma  Güncellenme  

DISCLAIMER
The author, Atlas Scientific, and Creasis, as the translating and posting party, hereby declare that they do not accept any responsibility for the accuracy or completeness of the translation of this blog post. The content provided in this post is intended to provide insights on the subject matter and should be taken as such. Neither the author nor Creasis shall be held responsible or liable for any damages, whether to hardware or software, that may occur as a result of the reader choosing to implement any of the mentioned content for any product. Readers are advised to exercise their own judgment, conduct thorough research, and seek professional guidance before making any decisions or taking actions based on the information provided in this post. All rights of content and images are reserved by Atlas Scientific.

SORUMLULUK REDDİ
Yazar Atlas Scientific, çeviri yapan ve yayınlayan taraf olarak Creasis, bu blog yazısının çevirisinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmediklerini beyan eder. Bu yazıda sağlanan içerik, konuyla ilgili aydınlatma sağlamayı amaçlamaktadır ve bu şekilde kabul edilmelidir. Atlas Scientific veya Creasis, okuyucunun belirtilen içeriği herhangi bir ürün için uygulamayı seçmesi sonucunda meydana gelebilecek donanım veya yazılım zararlarından sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Okuyuculara, bu yazıda verilen bilgilere dayanarak herhangi bir karar vermeden veya harekete geçmeden önce kendi muhakemelerini yapmaları, kapsamlı araştırmalar yapmaları ve profesyonel rehberlik almaları tavsiye edilir. Tüm görsel ve içerik hakları Atlas Scientific'e aittir.

KAYNAKÇA
How to Measure the pH of Soil, bu makale Google Translate kullanılarak tercüme edilmiştir.

İster üç yeşil başparmağınız olsun, ister bir etli canlıyı canlı tutamıyor olun, bitkilerin uygun güneş ışığı ve sudan daha fazlasına ihtiyacı vardır. Toprak, bir bitkinin sağlığı ve sıhhatinde büyük bir rol oynar. Uygun bir toprak pH’ının sağlanması, bitkilerin en yüksek potansiyellerine ulaşmasını sağlayacaktır. Başka bir deyişle, bu makale size toprağın pH’ını nasıl ölçeceğinizi ve bitkiler için en uygun toprak pH’ını nasıl anlayacağınızı gösterecek.

pH nedir ve nasıl ölçülür?

pH bir konsantrasyon ölçümüdür. Su bazlı bir çözeltideki hidrojen iyonlarının konsantrasyonunu ölçer ve asit ve baz kelimelerini tanımlar. Bu pH ölçeği, test örneğinin doğası hakkında içgörülerle dolu, 0 ila 14 arasında değişir. En yaygın olarak, pH ve su birlikte tartışılır çünkü saf su, nötr pH’ı 7 olan poster çocuktur (ölçekte orta nokta). İyon konsantrasyonu arttıkça, bir asit üretilir ve pH değeri 7’nin altındadır – pH ölçeğinde pH değeri 7’den yüksek olan bazlar için bunun tersi geçerlidir.

İçme suyu için, belediye içme suyuna ilişkin Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) göre sağlıklı pH değerleri 6,5 ila 8,5 arasındadır. Bitkiler de suya ihtiyaç duyduklarından bu daha nötr aralıklarda gelişirler. Su kalitesi, kirlilik gibi birçok faktörden etkilenebilir. Bu aralıkların dışındaki su, pH’ın ne kadar şiddetli hale geldiğine bağlı olarak, evlerde cilt tahrişi veya doğal su yollarında hayvan zehirlenmesi gibi istenmeyen sağlık etkilerine neden olabilir. Bununla birlikte, istenmeyen yan etkilerin zamanla birikmesini önlemek için pH’ı anlamak ve ölçmek en iyisidir.

Genel bir renk skalası aralığı veren kalitatif pH test şeritlerinin ötesinde, pH en iyi bir pH probu ile ölçülür. Bu problar, ölçülebilir ancak küçük bir voltaj üretmek için numune ile referans arasındaki iyon aktivitesini ilişkilendirmek için bir referans ve test elektrodu kullanır. Kalibrasyon ile bu voltaj ölçümü doğrudan bir pH değeri ile ilişkilidir. Kapsamlı olmak gerekirse, pH ölçeğinde nötr 7’nin 0 mV okuması olmalıdır ve ardından çözelti nötr 7’den uzaklaştıkça asitler veya bazlar giderek daha büyük bir pozitif veya negatif voltaja sahip olacaktır. Birkaç farklı tipte pH probu mevcuttur , ancak Bir pH probu ile pH’ı ölçmenin temel prensibi aynı kalır. Bu bilgi ile şimdi toprağı tanımlayalım ve toprağın pH’ını nasıl ölçeceğimizi öğrenelim.

Toprağın optimal pH değeri nedir?

Toprak, hayatın yeterince takdir edilmeyen kuzenidir. Su, mineraller, hava, organik madde (ölü madde) ve organik maddeyi parçalamak için mikroorganizmalardan oluşan, tüm yaşamın büyümesi için bir temel sağlar. Doğal dünyaya benzer şekilde, toprak kendi başına iyi durumda. Ancak daha sonra tartışacağımız birçok faktör (insan, iklim vb.) İlk olarak, toprağın pH değeri nasıl olabilir?

Gerekli su bileşeni nedeniyle, topraktaki diğer mineraller ve organik madde su ile birleşecek ve genel bir pH oluşturacaktır (yukarıdaki iyon konsantrasyonu tanımımızı kullanarak). Bu şekilde pH, optimum büyüme koşulları için toprak kalitesinin bir göstergesi olarak kullanılabilir, çünkü pH çok yüksek veya düşük olduğunda bitkiler besin maddelerini ememez. Örneğin, pH çok yüksekse, belirli besinler toprağa kilitlenir ve bitkilere ulaşmaz – suyun kolayca nüfuz edemediği kuru, çatlayan bir toprak hayal edin. Bu senaryoda demir kilitlenebilir ve bitkiler klorofil eksikliğinden dolayı yeşil görünümlerini kaybederler.

Sulu çözeltilerin alkalinite adı verilen bir özelliği veya asitleşmeye direnme kabiliyeti olduğunu not etmek de önemlidir. Toprak, tamponlama kapasitesi adı verilen benzer bir özelliğe sahiptir. Kil gibi daha yüksek bir tamponlama kapasitesi, kum gibi düşük tamponlama kapasiteli topraklara kıyasla pH değişikliklerine direnecektir. Toprak en yaygın olarak kum, silt ve kil karışımı olduğundan, tamponlama kapasitesi pH gibi belirli bir değere kıyasla daha genel bir fikirdir. Bu toprak türleri, toprak pH’ında ayarlamalar gerektiğinde daha fazla devreye girecektir.

Çoğu bitki için en uygun toprak pH’ı hafif asidiktir (7’nin biraz altında). Farklı bitki türleri, çeşitli topraklarda gelişecektir; ancak genel olarak, hafif asidik pH, çürüyen organik maddeden gelen su ve besinlerin büyük bir dengesini gösterir. Yaprak dökmeyen ağaçlar, asidik toprağı seven bitkilere harika bir örnektir. Örnek verecek olursak, bitkiler ve diğer canlılar öldüğünde yavaş yavaş (mikroorganizmalar sayesinde) ayrışırlar ve besin haline gelirler. Bu işlem, su ile karışarak zayıf bir asit oluşturan ve dolayısıyla pH’ı düşüren CO2’yi serbest bırakır. Bu nedenle, aşırı sulama meydana geldiğinde, tüm bu besin maddelerini topraktan yıkar, bitkiler onları almaz ve genel pH yükselir. Hassas ama önemli bir denge.

Toprağın pH'ı Nasıl Test Edilir?

Birkaç farklı yaklaşım mevcuttur, ancak genel konsept, toprağı almayı, bir bulamaç (çamur) yapmayı ve toprağın pH’ını ölçmek için bir pH test cihazı kullanmayı içerir. Belirli test şeritleri ve cep probları, genel bir pH değeri (yani asidik veya bazik) sağlayacaktır. Sirke ve kabartma tozu gibi ev eşyalarının toprakla karıştırılması bile asidik veya bazik bir toprak tipini gösterecektir. Ancak, bir Atlas Scientific pH probu ile bu ölçüm, doğru bir pH değeri üretmek için 4 kolay adımda yapılabilir.

Bu işlem, ilgilenilen arsa üzerinde birden fazla nokta üzerinde birkaç kez tekrarlanabilir. Veya sürekli toprak pH ölçümü için probu süresiz olarak toprakta bırakabilirsiniz. Suyun toprak pH ölçümünüzü etkilemediğinden emin olmak için çamur yapmak için deiyonize (DI) su kullanmak da en iyisidir. Çoğu pH probunun elektrotlar üzerinde hassas bir muhafazası olduğundan, pH probunuzu korumak için tüm büyük kayaları ve çubukları elediğinizden emin olun veya daha zorlu ortamlar için daha ağır hizmet tipi bir pH probu seçin.

Son olarak, toprak yeterince yumuşaksa veya büyük bir çukur kazmak istemiyorsanız, kalem büyüklüğünde bir delik açıp içine su dökün ve probu zemine yerleştirin. Benzer sonuç, ancak topraktaki kayalar veya çubuklar üzerinde bir pH probunun kırılmasını önlemek için ilk yaklaşımı öneriyoruz.

Toprak pH'ını Ne Etkiler?

Toprağın pH’ını etkileyen birçok faktör devreye girer. Yani:

  • kirlilik
  • sulama suyu pH’ı
  • çevre ve iklim
  • organizmalar
  • jeoloji
  • topografya, toprak türleri
  • zaman

Beklenebileceği gibi, kirleticiler bir su sistemine girerse, temel mikroorganizma ve genel pH ile birlikte toprak da etkilenecektir. Toprağın pH’ını ölçmek, pH sert bir şekilde değişiyorsa, bölgenizdeki kirlilik için yararlı bir uyarı işareti olabilir. Benzer şekilde, bitkileri sulamak için kullanılan sulama suyu toprağa girmeden önce kendi pH’ına sahip olacak ve bu nedenle sulama sırasında toprağın pH’ını değiştirecektir.

Yukarıda tartışıldığı gibi, yüksek yağış ve aşırı sulama, bol miktarda besini topraktan ve bitkilerden uzaklaştıracaktır. Bu nedenle iklim çok önemlidir; çünkü öte yandan, çok az su ve kuraklık toprağın kurumasına ve besinlerin konsantre hale gelmesine – bitkilere uygun büyüme koşulları için ulaşamamasına neden olur. Ardından, ölü bitkileri besin maddeleri için parçalayan mikroorganizmaların dengesine girer (ki bu da yine toprak pH’ını düşürmek için zayıf bir asit oluşturur). Bitkiler, büyük bitkilerin olduğu bir alanda büyürse, daha fazla ölü bitki ve daha fazla asit salınımı olacaktır. Benimle söyle: daha fazla çürüme, daha fazla asitli toprak.

Jeoloji ve topografya da toprağın pH’ını etkiler. Örneğin, şeyl ve kömür sülfat bakımından zengindir ve pH’ı düşürecek güçlü bir sülfürik asit üretebilir. Öte yandan, kireçtaşı (kalsiyum karbonat) pH’ı yükseltmek için su ile karıştırıldığında bazik bir çözelti üretir. Benzer bir şekilde, toprağın topografyası ve türü, daha önce tamponlama kapasitesi ile tartışıldığı gibi toprak pH’ını değiştirme yeteneğini etkiler.

Kumlu toprak türlerinin tamponlama kapasitesi düşüktür, yani pH, yüksek tamponlama kapasitesine sahip kil tipi topraklardan çok daha kolay değişebilir. Bu, gübrelerle devreye girecek ve nihayetinde optimum büyüme pH’ı için toprağı ayarlayacaktır. Toprağınızın türü ve dokusu hakkında daha fazla ayrıntı anlamak için, toprağınızı suyla karıştırmayı ve bir cam kavanozda (yağ ve su ayrımı gibi) ayrılmasını içeren basit bir cam kavanoz testi kullanın. Kil, kum ve alüvyonun genel yüzdeleri size toprağın türü hakkında bilgi verecektir. Gerekirse, toprak türünüzü daha spesifik olarak anlamak için USDA’nın Doğal Kaynakları Koruma Hizmeti tarafından aşağıdaki grafiği kullanın.

Son olarak, zamanla tüm bu faktörler devreye girebilir veya girmeyebilir ve toprağınızın pH’ı değişir. Bu bilginin ışığında, toprağın pH’ının nasıl ölçüleceğini anlamak, bitkiler için en uygun yetiştirme koşullarını yaratma çabalarına en iyi şekilde yardımcı olacaktır.

Toprak pH'ı Nasıl Düzeltilir?

Toprağın pH’ını ölçtükten sonra, gübreler pH’ı gerekli bir seviyeye, çoğu durumda hafif asidik bir seviyeye ayarlamaya yardımcı olabilir. Ancak bitkiler için hangi pH’ın en iyi olacağını belirlemek için uygun araştırmalar yapılmalıdır.

Genel olarak, organik ve nitrojen bazlı gübreler, mikroorganizmalar çalışmaya başladığında pH’ı düşürmek için daha fazla besin ve çürüyen organik madde ekler. Sık sulama, kilitli besinleri serbest bırakmak için pH’ı da düşürebilir, ancak aşırı sulamaya dikkat edin. Öte yandan, kireçtaşı/kalsiyum karbonat eklenmesi, çok asidik hale gelirse toprak pH’ını yükseltir. Küçük bahçe arazileri, bu kalsiyum kapma amacı için yumurta kabuklarını kullanabilir.

Bununla birlikte, her iki senaryoda da, çoğu seçenek büyük çiftlik arazileri için ekonomik olarak uygun olmayacağından, pH’ı arazi boyutuna göre düzeltmenin maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır. Ek olarak, toprak pH’ını etkileyen (yukarıda tartışıldığı gibi) birçok faktörün olduğunu ve gübrelerin toprak pH düzeltmesi için her derde deva bir çözüm olmadığını bilmek önemlidir. Birçok gübre, komşu ortamlara zarar verebilir ve hatta kendi bitkilerinizi yakabilir.

Bu nedenle kendi toprağınızın pH’ını ve hedef pH değerini anlayarak, çeşitli organik ve kimyasal maddeler, sulama ve zamanla pH değişikliği yapılabilir; ancak en önemli adım, düzeltmeden önce toprağın pH’ını anlamak ve ölçmektir.

Toprağın pH'ını Ölçmek İçin Uygun Ekipman

Adım adım süreçte tartışıldığı gibi, bir pH probu en iyi ölçüm yaklaşımıdır. Belirli test şeritleri ve cep probları genel bir pH ölçümü sağlayabilir, ancak en doğru sonuçlar için bir pH probu önerilir.

Toprağı test etmeden önce, pH probunu normalde pH ölçeğinde 4-10 arasında değişen çeşitli kalibrasyon solüsyonlarında kalibre ettiğinizden emin olun. Atlas Scientific, doğruluğu sağlamak için her kalibrasyonda asit, nötr ve bazik bir solüsyon kullanılmasını önerir. Probu sürekli izleme için yerleştirmeyi seçerseniz, temizlikle birlikte sık sık yeniden kalibrasyon yapılmalıdır.

Probtaki kiri durulamak için su kullanmak kolay bir temizleme prosedürüdür. Temizledikten ve kuruduktan sonra, probu yeniden kalibre ettiğinizden ve toprağın prob yerleşimi için yeterince nemli olduğundan emin olun.

Çözüm

Bu araçlar ve bilgilerle, herhangi bir yetiştirici başarıya hazır olacaktır. Toprağın mevcut pH’ını ölçmekle başlayın, ardından bitkileriniz için hedef pH’ı anlayın. Gübre, organik malzeme ve su kullanılarak, istenen pH’a zaman içinde ulaşılabilir olmalıdır. Zaman her zaman bir faktör olduğundan, bir pH probu ile sürekli ve/veya sık izleme, en uygun yetiştirme koşullarını oluşturmak için tekrar tekrar çabalara yardımcı olacaktır.

Hangi pH probu veya test yaklaşımının ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacağından emin değilseniz, Atlas Scientific’in birinci sınıf ekibine ulaşmaktan çekinmeyin.

Yayınlanma  Güncellenme